สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
  หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 
หัวข้อย่อย   
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด 8 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 6438    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today