ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก/ส่งออกกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผู้เสียหายจากการลงทุนประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในธุรกิจขนส่งสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค หากแต่ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้เป็นเหตุทำให้ได้รับความเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความช่วยเหลือกรณีกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ถูกกรมบังคับคดีมีคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน เนื่องจากได้นำโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ระงับแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับขอให้เปลี่ยนรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทยฯ พร้อมทั้งขอให้สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผนฟื้นฟูกิจการและบริหารแผนฯ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในอนาคต  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กรณีสมาชิกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินีถูกผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าบริการ และถูกทำร้ายร่างกายหากแต่คดีไม่มีผลความคืบหน้าแต่อย่างใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มราษฎรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตำบลบ้านเก่า (บ้านพุน้ำร้อน) และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ชมรมพี่น้องจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับใช้จอดรถยนต์ของผู้ไปใช้บริการตลาดนัดจตุจักรตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมปลากะตัก อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการกำหนดวิธีทำการประมง การกำหนดอาณาเขตทำการประมง และการปราบปรามพร้อมจับกุมผู้ประกอบการด้านประมง และผู้ประกอบอาชีพประมง (จับปลากะตักกลางวัน) ในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มประชาพิทักษ์ หัวหิน จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชงเศรษฐกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่บริเวณประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นแถลงการณ์เรื่อง “หยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่างสร้างทางออกให้ประเทศไทย” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ 151 องค์กรผู้บริโภคที่ขอจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ว่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันยื่นแจ้งขอจดทะเบียนผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพรายละ 150,000 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มร่วมใจรักพิทักษ์สามัคคี จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ กับขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล และอ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก จังหวัดศรีสะเกษ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เครือข่างองค์กรผู้บริโภค จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ประกาศจัดตั้ง “สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย” ในราชกิจจานุเบกษาและในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หน่วยงานที่ถือหุ้นใหญ่ และโครงการของรัฐใช้สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริตและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป กลุ่มชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ปรับเพิ่มเงินสวัสดิการคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชมรมสถานพยาบาลบัตรทองเขต กทม. และผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหากรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกสัญญาให้บริการสาธารณสุขกับหน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 190 แห่ง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 10 คน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบ “หาบเร่ – แผงลอย” เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน โดยยกเลิกพื้นที่จุดผ่อนผัน กับผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 600 จุด เป็นเหตุทำให้กลุ่มผู้ค้าฯ ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1765 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  0  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 43642    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today