ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
  กระทรวงสาธารณสุข   


กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
 
โทร. 0 2590 1000, 0 2590 8300-29 
  
Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
  
หัวข้อย่อย   


สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

88/21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, จ.นนทบุรี, 11000

โทร. 0 2590 3342,0 2590 3035
 
โทรสาร.0 2951 1493

Website : http://www.thaiantialcohol.com
 
Update : 2018-02-05 09:08:37


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2256 4000
  
Website : http://chulalongkornhospital.go.th
 
Update : 2018-02-05 09:18:37สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

โทร. 0 2141 4000
 
โทรสาร. 0 2143 9730-1

Website : https://www.nhso.go.th
 
Update : 2018-02-05 09:27:37

จำนวนทั้งหมด 23 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ << <  1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4921    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today