หน้าหลัก   Icon การพัฒนาระบบราชการ สปน. Icon การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
  การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน   
ลำดับที่  ชื่อเรื่อง ลงวันที่ ดูเอกสาร
1 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2561 17 ก.ย. 2561
2 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554 1 มี.ค. 2554
3 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550 22 ส.ค. 2550
ผู้เข้าเยี่ยมชม 12172    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today