หน้าหลัก   Icon ผู้บริหาร สปน. Icon ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี   
นายพีระ ทองโพธิ์  นายพีระ  ทองโพธิ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการที่ 4
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
  จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
   กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี


  โทร. 0 2283 4058

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต  นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
  กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
  บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี  

  โทร. 0 2283 4063

นางสุมิตรา อติศัพท์  นางสุมิตรา อติศัพท์ 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
  ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
  เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

  โทร. 0 2283 4062

พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา พลเอก ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา 

เขตตรวจราชการส่วนกลาง
  กรุงเทพมหานคร


  โทร. 0 2283 4059

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
  กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
  นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ลำปาง  ลำพูน 


  โทร. 0 2283 4060

 

 นายเจริญ ชื้อตระกูล นายเจริญ ชื้อตระกูล

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
  นนทุบรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

  โทร. 0 2283 4065
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง นางรุ่งรัตนา  บุญ-หลง 

 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
  ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุบรี อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
  ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 


  โทร. 0 2283 4064

 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง
 
เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 


  โทร. 0 2283 4061
ผู้เข้าเยี่ยมชม 31692    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today