หน้าหลัก Icon หน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี  
  หน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี   

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การมหาชนภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้เข้าเยี่ยมชม 64713    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today