ข่าวสมัครงาน
  
Icon สำนักนายกรัฐมนตรี (15/6/2021)
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สำนักนายกรัฐมนตรี
ใบสมัคร  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (11/8/2020)
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (22/5/2020)
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (21/2/2020)
 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เอกสารหมายเลข 1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
เอกสารหมายเลข 2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
เอกสารหมายเลข 3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (22/2/2019)
 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (3/4/2018)
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (29/3/2018)
 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2/6/2017)
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1/3/2017)
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ใบสมัคร  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (28/2/2017)
 การสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีนำรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรจากส่วนราชการอื่น) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)  ใบสมัคร  อ่านต่อ
Icon ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (29/8/2016)
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (21/1/2016)
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (19/1/2016)
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (29/12/2015)
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
Icon ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (8/7/2013)
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today