กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มตรวจสอบภายใน Icon เกี่ยวกับกลุ่มกระทรวง  
  เกี่ยวกับกลุ่มกระทรวง   
 
  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1930    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today