กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มตรวจสอบภายใน   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2848    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today