กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มตรวจสอบภายใน   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon อำนาจหน้าที่  
  อำนาจหน้าที่   

      

ผู้เข้าเยี่ยมชม 3014    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today