กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Icon มาตรฐานและระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
  มาตรฐานและระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   
 
หัวข้อย่อย   
 
 
 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 306    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today