กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2883    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today