สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ผลงานที่ผ่านมา Icon งานเฉลิมพระเกียรติ  
  งานเฉลิมพระเกียรติ   
เนื้อหา   
  คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวม ๗ คณะ  ดังนี้ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2765    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today