สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
  เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ   
เข็มที่ระลึก  

รูปประกอบ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ จำหน่ายราคา 300 บาท
รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สั่งจองได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
สอบถามได้ที่ โทร. 0 2282 1007 , 0 2282 5378

ดาวน์โหลด ใบสั่งจองโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  กล่องบรรจุเข็มที่ระลึก ภายในกล่อง  

รูปประกอบ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8434    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today