สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon สถานที่ติดต่อ  
  สถานที่ติดต่อ   
สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เลขที่ 1 ถ.นครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร./ โทรสาร  0 2283 4809
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2866    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today