สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา  
  เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา   

 
 
   

        อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ อยู่กลางตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลือง หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยเป็นเลข ๙ หมายถึง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เลข ๙ นั้น อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบน ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้งมีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว หมายถึง สีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็น ด้านล่างอักษรพระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะกำลังก้าวย่าง อันหมายถึง ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตร โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักของประชาชน จึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ให้จัดทำเพื่อจัดจำหน่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

               
 
            สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ด้วยคำนึงถึงคุณภาพวัสดุและการผลิตที่มีความประณีตสูง มีความสวยงาม มีขนาดกว้าง  ๓  เซนติเมตร สูง  ๕  เซนติเมตร ที่สำคัญ คือ ประดับคริสตัล จำนวน ๗ เม็ด ซึ่งสื่อความหมายถึง เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยประดับคริสตัลที่พุ่มข้าวบิณฑ์ข้างละ ๑ เม็ด ปลายแพรแถบสีชมพูข้างละ ๑ เม็ด และลายกระหนกล้อมกระต่าย ๓ เม็ด
                     

ด้านหน้า                                                    ด้านหลัง
 
          สำหรับกล่องบรรจุเข็มที่ระลึกทำด้วยวัสดุหนังเทียมชนิดพิเศษสีชมพู มีคุณภาพดี ฝากล่องด้านนอกมีภาพลายเส้นที่ระลึกตราสัญลักษณ์สีทอง ภายในกล่องบุกำมะหยี่สีน้ำเงิน  ที่ฝากล่องด้านในมีเครื่องหมายตราสำนักนายกรัฐมนตรี และข้อความ “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”  อยู่ใต้เครื่องหมาย และมีแผ่นพับความหมายตราสัญลักษณ์บรรจุภายในกล่อง
 
                
ฝากล่องด้านนอก                                                  ฝากล่องด้านใน
 
 
          ข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔    จำหน่ายในราคาอันละ ๒๕๐ บาท
 
          นโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นของระลึกที่ทรงคุณค่า พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสั่งจองพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔   ได้ที่
 
                               •     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓, ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔
   
                           •     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
                               โทร. ๐ ๒๗๗๗ ๗๗๗๗
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3721    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today