สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล   
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
       รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

หัวข้อย่อย   
 

จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย  หน้าที่   [ ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today