สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   
เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื้อหา   
 
 
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3351    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today