สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ Icon ติดต่อเรา  
  ติดต่อเรา   
 
เนื้อหา   
   
  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  1. ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 022834786 02 2834793 02 2834802
  2. ส่วนติดตามและประเมินผล  022834785 022834784 022834783
  3. ส่วนกิจการพิเศษ 022834788 022834794 022834789
  4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 022834798 022834797 022834801
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3079    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today