สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ Icon ภารกิจที่สำคัญ  
  ภารกิจที่สำคัญ   
 
หัวข้อย่อย   
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
       รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

   
   
 

 
 
   

        อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ อยู่กลางตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลือง หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยเป็นเลข ๙ หมายถึง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เลข ๙ นั้น อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบน ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้งมีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว หมายถึง สีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็น ด้านล่างอักษรพระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะกำลังก้าวย่าง อันหมายถึง ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตร โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักของประชาชน จึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ให้จัดทำเพื่อจัดจำหน่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

               
 
            สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ด้วยคำนึงถึงคุณภาพวัสดุและการผลิตที่มีความประณีตสูง มีความสวยงาม มีขนาดกว้าง  ๓  เซนติเมตร สูง  ๕  เซนติเมตร ที่สำคัญ คือ ประดับคริสตัล จำนวน ๗ เม็ด ซึ่งสื่อความหมายถึง เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยประดับคริสตัลที่พุ่มข้าวบิณฑ์ข้างละ ๑ เม็ด ปลายแพรแถบสีชมพูข้างละ ๑ เม็ด และลายกระหนกล้อมกระต่าย ๓ เม็ด
                     

ด้านหน้า                                                    ด้านหลัง
 
          สำหรับกล่องบรรจุเข็มที่ระลึกทำด้วยวัสดุหนังเทียมชนิดพิเศษสีชมพู มีคุณภาพดี ฝากล่องด้านนอกมีภาพลายเส้นที่ระลึกตราสัญลักษณ์สีทอง ภายในกล่องบุกำมะหยี่สีน้ำเงิน  ที่ฝากล่องด้านในมีเครื่องหมายตราสำนักนายกรัฐมนตรี และข้อความ “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”  อยู่ใต้เครื่องหมาย และมีแผ่นพับความหมายตราสัญลักษณ์บรรจุภายในกล่อง
 
                
ฝากล่องด้านนอก                                                  ฝากล่องด้านใน
 
 
          ข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔    จำหน่ายในราคาอันละ ๒๕๐ บาท
 
          นโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นของระลึกที่ทรงคุณค่า พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสั่งจองพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔   ได้ที่
 
                               •     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓, ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๒๔
   
                           •     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
                               โทร. ๐ ๒๗๗๗ ๗๗๗๗
 
 
   
   
   
 
 
เข็มที่ระลึก  

รูปประกอบ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ จำหน่ายราคา 300 บาท
รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สั่งจองได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
สอบถามได้ที่ โทร. 0 2282 1007 , 0 2282 5378

ดาวน์โหลด ใบสั่งจองโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  กล่องบรรจุเข็มที่ระลึก ภายในกล่อง  

รูปประกอบ
 
logo.jpg
------------------------------------------------


meaning.jpg
-----------------------------------------------

publish

publish
ตัวอย่างสีม่วง  
รหัสสี  #BA55D3  MEDIUMORCHID 
โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
 
ความเป็นมา
          สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่ ๑๕๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก
ในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ มีอำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณากำหนดกรอบแนวทางอำนวยการ
กำกับดูแลและดำเนินการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการ
หลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดิน ต่อมาได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีจึงได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๒๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองเสนาธิการทหารบก ที่รับผิดชอบงานกิจการพลเรือน
และรองเสนาธิการทหารบกที่รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้แทนจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ร่วมเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่
กำหนดแนวทางที่จะนำไม้มีค่ามาใช้ในการประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินที่จะสร้างขึ้น เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน

วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อต้องการให้มีการใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการให้ใช้เป็น
ที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับศิลปกรรม จิตรกรรม หัตถกรรม และประติมากรรม ซึ่งเป็นผลงานของช่าง
คนไทยที่สืบทอดงานศิลป์ ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล
และเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
          ๒. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
 
ที่ตั้ง พื้นที่ใช้สอย  แนวความคิดในการออกแบบ  แบบรูปของอาคาร
          อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ ตั้งอยู่บริเวณหอประชุมกองทัพบก ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
เน้นพื้นที่อาคารให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญโดยการจัดวางมุขเป็นลักษณะ ๓ มุขจั่ว คือมีมุขตรงกลาง
และมุขซ้าย – ขวา โดยอาคารมีพื้นที่ ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นบนเป็นห้องประชุม  และใต้ดิน ๒ ชั้น
เป็นที่จอดรถ จอดรถได้ประมาณ ๑๕๐ คัน อาคารมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๑๓,๕๗๙.๒๕ ตารางเมตร
ไม้ที่จะนำมาใช้ประมาณ ๖๗,๘๐๐ ลูกบาศก์ฟุต ซึ่งประกอบด้วย ไม้สักและไม้พะยูง
          การประดับตกแต่งอาคาร ภายนอกอาคาร ผนังบุด้วยหินอ่อน จั่ว รวยระกา ลวดลายปูนปั้นทาสีบริเวณ
มุขตรงกลางมีพระปรมาภิไธย ภปร. และพระนามาภิไธย สก. มุขขวาประดับพระนามาภิไธย มวก.
มุขซ้ายประดับพระนามาภิไธย สธ. เป็นโลหะหล่อปิดทอง ประดับที่หน้ามุขทั้ง ๓ มุข ด้านบนเป็นหลังคา
เมทัลชีท มีพื้นคอนกรีตเพื่อวางระบบสาธารณูปโภค ซึ่งจะบดบังด้วยหลังคาและการตกแต่งต่าง ๆ
มองดูแล้วกลมกลืนสวยงาม
          การประดับตกแต่งของชั้นที่ ๑
            การตกแต่งภายในเน้นการใช้ไม้มีค่า  เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ การตกแต่งเป็นรูปแบบไทยเป็นหลัก
ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก โดยจัดวางองค์ประกอบลวดลายแบบตะวันตกแต่ลวดลายแบบไทย
การประดับตกแต่งแต่ละห้องนั้นให้แตกต่างกัน  โดยใช้เรื่องราวของวรรณคดี คติ ความเชื่อ ความรู้ในอดีต
การเมือง การปกครอง เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยการใช้ช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากร
และศิลปาชีพ
          การประดับตกแต่งของชั้นที่ ๒
          เฟอร์นิเจอร์ออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีรูปแบบลวดลายไทย ประติมากรรมที่ใช้เป็นสัตว์หิมพานต์
ระดับพื้นดินมีรูปลักษณะเป็นสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า พื้นชั้นที่ ๑ มีรูปลักษณะสัตว์ผสมมนุษย์ สัตว์ผสมเทวดา
ชั้นที่ ๒ มีรูปลักษณะเป็นเทวดา ส่วนระเบียงมีการจัดนิทรรศการ โดยการเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของแต่ละยุคสมัย และงานประติมากรรมรูปแบบต่าง ๆ

ผู้ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ
          โดยกรมศิลปากร

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

ความก้าวหน้าของโครงการ
          ขณะนี้ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบแบบรูปรายการและประมาณ
ราคากลางเพื่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร
โดยได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  
และจะมีการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินต่อไป
 

จำนวนทั้งหมด 11 ย่อหน้า  หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 9997    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today