กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภาพกิจกรรม Icon อบรมข้าราชการใหม่  
  อบรมข้าราชการใหม่   
 

 

 


ผู้เข้าเยี่ยมชม 1131    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today