กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม   Icon หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Icon การดำเนินการทางวินัย  
  การดำเนินการทางวินัย   
ประกาศ สปน. เรื่อง เจตนารมณ์มาตรฐานรักษาวินัย
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1192    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today