กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่ Icon ข่าวสมัครงาน  
  ข่าวสมัครงาน   

เนื้อหา   
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ใบสมัคร
 อ่านต่อ
   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ใบสมัคร
 อ่านต่อ
  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) และนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   การสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นิติกร
3. ใบสมัคร อ่านต่อ
  การสมัครเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ใบสมัคร อ่านต่อ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง อ่านต่อ
   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสำนักนายกรัฐมนตรี
ใบสมัคร อ่านต่อ
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ใบสมัคร อ่านต่อ
  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
    รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และอำนวยการระดับสูง ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศรับสมัคร
1. ใบสมัคร อำนวยการระดับต้น
2. JS. อำนวยการระดับต้น
3. ใบสมัคร อำนวยการระดับสูง
4. JS.อำนวยการระดับสูง อ่านต่อ
   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และอำนวยการระดับสูง ในสำนักงานปลัดสำักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 24 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 21741    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today