กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่ Icon ภาพกิจกรรม  
  ภาพกิจกรรม   
 
หัวข้อย่อย   
จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย  หน้าที่   [ 1 ]  
เนื้อหา   
 อบรมทักษะดิจิทัล
 เกษียณอายุราชการ
 อบรมข้าราชการใหม่
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 แนะแนว เตรียมสอบ ภาค ก.
จำนวนทั้งหมด 5 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3878    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today