กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ภารกิจที่สำคัญ    การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักนายกรัฐมนตรี  เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี  
  เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี   

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี


 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2537    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today