กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง   Icon ภารกิจสำคัญ Icon ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี  
Picture
  ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี   
 
กก

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

 

          อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง เป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ
ขอบริมอักษรสีทองบนพื้นสีขาบเข้ม (น้ำเงินแก่) เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์  
ภายในกรอบลายทองปนนากมีลายเนื่องสีทองมากกว่า ๗๐ ดวง เป็นการถวายพระพร
ให้ทรงสถิตดำรงในสิริราชสมบัติมากกว่าปีที่ ๗๐
ให้สถาพรโดยสวัสดีเป็นอเนกอนันต์ ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

 

          อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และกรอบลายทองปนนากนี้
สถิตอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบพระอุณาโลมสีทอง
แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี 
และพระแส้จามรีอยู่เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ
มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขามอยู่เบื้องขวา
มีฉลองพระบาททอดอยู่ที่ปลายพระแสงและธารพระกรนั้นเบื้องล่าง
รวมเรียกว่าเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ เป็นนิมิตหมายแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ
ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง
ความว่า ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ปลายด้านขวาของแพรแถบระบุ พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเป็นปีที่ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ปลายด้านซ้ายของแพรแถบระบุ พ.ศ. ๒๕๕๙ แสดงกาลเวลาที่ล่วงมา ๗๐ ปีตราบจนปัจจุบัน


การนำตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ โอกาส เพื่อใช้ประดับในสิ่งของ โครงการ หรือกิจกรรมใด
ให้แจ้งขออนุญาตดังนี้

๑. การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ให้แจ้งขออนุญาตไปที่
สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

๒. การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แจ้งขออนุญาตไปที่
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา

๓. การขออนุญาตใช้ทั้งตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวเดียวกัน ให้แจ้งขออนุญาตไปที่สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 10028    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today