สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon ข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   DOWNLOAD ----->   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้เข้าเยี่ยมชม 637    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today