สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)   
 
เนื้อหา   
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑  ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)  เป็นประธาน อ่านต่อ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)  เป็นประธาน
 อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕   วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ชั้น ๕  ตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ชั้น ๕  ตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ชั้น ๕  ตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม  ๕๐๑  ชั้น ๕  ตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที  ชั้น ๑  อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมอาคารพุทธสถาน  กรมทหารราบที่ ๑๑  รักษาพระองค์ อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒  ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ชั้น ๕  ตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐  วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐  เวลา ๑๐.๔๕ น.  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑  อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙  วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที  ชั้น ๑  อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙  วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอรรถไกวัลวที  ชั้น ๑  อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑  อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑  อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘   วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที  ชั้น ๑  อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘  วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที  ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘  ณ ห้องประชุม พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ชั้น ๑  อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 17 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1690    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today