สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ภาพกิจกรรม Icon การประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน  
  การประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน   
การประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน
     

     

     


ผู้เข้าเยี่ยมชม 2132    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today