สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ภาพกิจกรรม Icon โครงการสัมนา ส.กกภ. กับการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ  
  โครงการสัมนา ส.กกภ. กับการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ   
โครงการสัมนา ส.กกภ. กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุน
การกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค


                 โครงการสัมนา ส.กกภ. กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยจัดการสัมนา ณ โรงแรมโนโวเทล บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
                     


         
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2283    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today