สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง Icon อื่นๆ  
  อื่นๆ   

เนื้อหา   
defaulticon กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ สำหรับพนักงานราชการทั่วไปใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  :6/12/2014 8:42:33 AM 
defaulticon มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี  :4/5/2013 3:58:50 PM 
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today