สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง Icon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี    

เนื้อหา   
defaulticon คำสั่ง นร. ที่ 241-2563 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  :8/14/2020 9:37:35 AM 
defaulticon คำสั่ง นร. ที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  :8/21/2019 1:21:21 PM 
defaulticon คำสั่ง นร. ที่ ๑๐๘-๒๕๖๒ เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  :5/15/2019 10:26:39 AM 
defaulticon คำสั่ง นร. ที่ ๒๖๒/๒๕๖๑ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ  :11/15/2018 3:58:46 PM 
defaulticon คำสั่ง นร. ที่ ๒๕๕/๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการครวจราชการ  :11/15/2018 3:58:30 PM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๒/๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  :10/4/2018 11:32:07 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  :10/4/2018 11:28:26 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  :6/14/2018 9:53:52 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  :6/14/2018 9:57:13 AM 
defaulticon  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  :4/4/2017 10:56:57 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  :12/27/2016 10:05:20 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  :12/27/2016 10:02:51 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  :12/27/2016 10:03:02 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  :10/26/2016 1:33:22 PM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ๒๕๕๘  :11/16/2015 9:06:02 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  :11/16/2015 8:25:05 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  :11/16/2015 8:23:07 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  :11/16/2015 8:19:42 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  :11/16/2015 8:18:02 AM 
defaulticon คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  :11/11/2015 10:08:57 AM 
จำนวนทั้งหมด 32 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today