สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับและติดตามการปฏฺบัติราชการในภูมิภาค  
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับและติดตามการปฏฺบัติราชการในภูมิภาค   
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 1  (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
เขตตรวจราชการที่ 7  (จังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา)
เขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์)
เขตตรวจราชการที่ 16  (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
   
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  4  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร)
เขตตรวจราชการที่  5  (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พััทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)
เขตตรวจราชการที่ 18  (จังหวัดกำเเพงเพชร  นครสววรค์  พิจิตร  อุทัยธานี)
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 3 (จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี)
เขตตรวจราชการที่ 11  (จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร)
เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน)
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์  ลักษณวิศษฏ์)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดกระบี่  ตรัง  พังงา  ภูเก็ต ระนอง สตูล)
เขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดจัทบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว)
เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร  ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี)
   รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน  ปรมัตถ์วินัย)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  12  (จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
เขตตรวจราชการที่  17  (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์  สุโขทัย อุตรดิตถ์)
   รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  2  (จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรปราการ)
เขตตรวจราชการที่  8  (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง)
เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดบึงกาฬ  เลย  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี)
   
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3608    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today