ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ศูนย์ราชการสะดวก GECC  
  ศูนย์ราชการสะดวก GECC   
เว็บไซต์ ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center: GECC
หัวข้อย่อย   

 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)ระดับเป็นเลิศ
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ระดับก้าวหน้า
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ระดับพื้นฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

 

 
คู่มือการรับร้องมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 
 

  ติดต่อฝ่ายเลขา GECC
  คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
โทร. 0-2283-4426 , 0-2283-4475 , 0-2283-4473 , 0-2283-4485
E-Mail : [email protected]
โทรสาร. 022834525,022834424

จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 64749    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today