ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ Icon รายงานเรื่องร้องทุกข์รายไตรมาส  
  รายงานเรื่องร้องทุกข์รายไตรมาส   
 
หัวข้อย่อย   
 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
 

จำนวนทั้งหมด 10 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3333    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today