ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ศูนย์ราชการสะดวก GECC Icon บัญชีสรุปผลการคัดกรองเอกสารในสมัครประจำปี พ.ศ. 2563  
  บัญชีสรุปผลการคัดกรองเอกสารในสมัครประจำปี พ.ศ. 2563   
 
   บัญชีสรุปผลการคัดกรองเอกสารในสมัครประจำปี พ.ศ. 2563
  กระทรวง  
 1.  กระทรวงการคลัง  Download
 2.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  Download
 3.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  Download
 4.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  Download
 5.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Download
 6.  กระทรวงคมนาคม  Download
 7.  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  Download
 8.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  Download
 9.  กระทรวงพาณิชย์  Download
 10.  กระทรวงมหาดไทย  Download
 11.  กระทรวงยุติธรรม  Download
 12.  กระทรวงแรงงาน  Download
 13.  กระทรวงศึกษาธิการ  Download
 14.  กระทรวงสาธารณสุข  Download
  จังหวัด  
 1.  กรุงเทพมหานคร   Download
 2.  จังหวัดกระบี่   Download
 3.  จังหวัดกาญจนบุรี  Download
 4.  จังหวัดกาฬสินธุ์   Download
 5.  จังหวัดกำแพงเพชร  Download
 6.  จังหวัดขอนแก่น  Download
 7.  จังหวัดจันทบุรี  Download
 8.  จังหวัดฉะเชิงเทรา  Download
 9.  จังหวัดชลบุรี  Download
 10.  จังหวัดชัยนาท  Download
 11.  จังหวัดชัยภูมิ  Download
 12.  จังหวัดชุมพร  Download
 13.  จังหวัดเชียงราย  Download
 14.  จังหวัดเชียงใหม่  Download
 15.  จังหวัดตรัง  Download
 16.  จังหวัดตราด  Download
 17.  จังหวัดตาก  Download
 18.  จังหวัดนครนายก  Download
 19.  จังหวัดนครปฐม  Download
 20.  จังหวัดนครพนม  Download
 21.  จังหวัดนครราชสีมา  Download
 22.  จังหวัดนครศรีธรรมราช  Download
 23.  จังหวัดนครสวรรค์  Download
 24.  จังหวัดนนทบุรี  Download
 25.  จังหวัดนราธิวาส  Download
 26.  จังหวัดน่าน  Download
 27.  จังหวัดบึงกาฬ  Download
 28.  จังหวัดบุรีรัมย์  Download
 29.  จังหวัดปทุมธานี  Download
 30.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  Download
 31.  จังหวัดปราจีนบุรี  Download
 32.  จังหวัดปัตตานี  Download
 33.  จังหวัดพระนครศรีอยุธย  Download
 34.  จังหวัดพังงา  Download
 35.  จังหวัดพัทลุง  Download
 36.  จังหวัดพิจิตร  Download
 37.  จังหวัดพิษณุโลก  Download
 38.  จังหวัดเพชรบุรี  Download
 39.  จังหวัดเพชรบูรณ์  Download
 40.  จังหวัดแพร่  Download
 41.  จังหวัดพะเยา  Download
 42.  จังหวัดภูเก็ต  Download
 43.  จังหวัดมหาสารคาม  Download
 44.  จังหวัดมุกดาหาร  Download
 45.  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  Download
 46.  จังหวัดยะลา  Download
 47.  จังหวัดยโสธร  Download
 48.  จังหวัดร้อยเอ็ด  Download
 49.  จังหวัดระนอง  Download
 50.  จังหวัดระยอง  Download
 51.  จังหวัดราชบุรี  Download
 52.  จังหวัดลพบุรี  Download
 53.  จังหวัดลำปาง  Download
 54.  จังหวัดลำพูน  Download
 55.  จังหวัดเลย  Download
 56.  จังหวัดศรีสะเกษ  Download
 57.  จังหวัดสกลนคร  Download
 58.  จังหวัดสงขลา  Download
 59.  จังหวัดสตูล  Download
 60.  จังหวัดสมุทรปราการ  Download
 61.  จังหวัดสมุทรสงคราม  Download
 62.  จังหวัดสมุทรสาคร  Download
 63.  จังหวัดสระแก้ว  Download
 64.  จังหวัดสระบุรี  Download
 65.  จังหวัดสิงห์บุรี  Download
 66.  จังหวัดสุโขทัย  Download
 67.  จังหวัดสุพรรณบุรี  Download
 68.  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  Download
 69.  จังหวัดสุรินทร์  Download
 70.  จังหวัดหนองคาย  Download
 71.  จังหวัดหนองบัวลำภู  Download
 72.  จังหวัดอ่างทอง  Download
 73.  จังหวัดอุดรธานี  Download
 74.  จังหวัดอุทัยธานี  Download
 75.  จังหวัดอุตรดิตถ์  Download
 76.  จังหวัดอุบลราชธานี  Download
 77.  จังหวัดอำนาจเจริญ  Download
  หน่วยงานอื่นๆ  
 1.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  Download
 2.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  Download
 3.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  Download
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1435    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today