ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน    
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย และนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการและนำผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำกิจกรรมสาธาณประโยชน์ “ทำความสะอาดห้องน้ำและลานวัด อิ่มใจ อิ่มบุญ” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2562 คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 กรณีขอคัดค้าการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัทภูทองอันดา จำกัด เลขคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๑ และ ๒/๒๕๖๑ ในพื้นที่บ้านในวงเหนือในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยดำเนินการตามแนวทาง Gov Lab อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 (นายสมพาศ นิลพันธ์) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินใน จังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินในเขต ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและปฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายกกชัย ฉายรัศมีกุล) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นางนลินี มหาขันธ์) เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้รับชมผ่านทาง Facebook Live ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนประมาณ 170 คน อ่านต่อ
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมที่ดิน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้แทนกรมธนารักษ์ รศ.ธนพร ศรียากูล ได้ร่วมการลงพื้นที่ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลเพื่อตรวจสอบสิทธิในที่ดิน การครอบครอง และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีด้านคดีความจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับปัญหาที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบังคับคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นางสาวริษฐา สงวนเสริมศรี) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และตัวแทนประชาชนจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ในการให้บริการประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ฯ ในการบูรณาการการทำงานเรื่องร้องทุกข์ร่วมกัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.40 - 13.50 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยนายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวปภัสมน อมรสลิขิต ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากราษฎรในพื้นที่และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการปิดกั้นเส้นทางสัญจรสาระประโยชน์ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) พร้อมด้วย นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน นายณตฤน ฉอ้อนศรี ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจน กรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาหาข้อเท็จจริง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนชาวกำแพงเพชรตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตพลังงาน ในพื้นที่หมู่ 18 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผู้นำชุมชนว่า รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน โดยเบื้องต้นขอให้ประชาชนที่มีเรื่องร้องทุกข์แจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหากข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและต้องมีการแก้ไขจากหลายหน่วยงานสามารถแจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน 5 ช่องทาง คือ สายด่วน 1111 ตู้ ปณ. 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th mobile application “psc 1111” และจุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 รองปลัดสำนักนากยกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดม) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และปลัดจังหวัดบึงกาฬ (นายนพดล จอมเพชร) นายอำเภอเมืองบึงกาฬ (นายธีระพล ขุนพานเพิง) ผู้แทนสำนักบรืหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ผู้นวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นผู้แทนสมัชชาคนจน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่ และประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ จังหวัด พัทลุง ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถึงกระบวนการทำงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กรณีการเเก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์และความเดือนร้อนของประชาชนในคราวที่นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกระบี่ เเละจังหวัดตรัง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2564 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการศุูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เเละเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในภารกิจเปิดจุดให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ครม.สัญจร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม และวัดแสนสำราญ ตำบลวารินชำราบ ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นางสุมิตรา อติศัพท์) ได้มาตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งมีประชาชนเดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน และกรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ และเขื่อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม และประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจพื้นที่ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และร่วมหารือรับฟังปัญหาข้อกังวลใจของชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ "จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัสฯ) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนว่ารัฐบาลมีนโยบาย ในการรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่มและยึดมั่นในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและส่วนรวมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ "จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ได้รับมอบหมายจากรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ให้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบแนวทางการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีนายยงยุทธ โหระกุล ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องรามร้องทุกข์ 2 ศูนย์บริการประชาชน กล่าวรายงาน และมีนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน รวม 65 คน หลังจากนั้น คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ที่จังหวัดนครราชสีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice) กรณีการคัดค้านสะพานรับท่อน้ำดิบและโรงสูบน้ำของโรงงานน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้นำเสนอ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัfสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตาถาวงศ์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมบ้านห้วยทรายขาว เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 31 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1455    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today