ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน   Icon  ศูนย์ราชการสะดวก GECC Icon  ติดต่อฝ่ายเลขา GECC  
  ติดต่อฝ่ายเลขา GECC   
  ติดต่อฝ่ายเลขา GECC
  โทร. 0-2283-4426 , 0-2283-4475 , 0-2283-4473 , 0-2283-4485
โทรสาร. 022834525,022834424
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2032    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today