ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 

ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
Icon สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ได้เดินทาง มายื่นหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งรัดจัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  อ่านต่อ Icon นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรม ได้เดินทางมา ณ จุดบริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมได้เดินทางมา ณ จุดบริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เพื่อมายื่นหนังสือ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับหนังสือ  อ่านต่อ
Icon ผู้แทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้แทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค นำโดย นายประพาส โงกสูงเนิน ซึ่งมาชุมนุมและพักแรมใต้สะพานพระราม 8 และได้เดินทางมา ณ จุดบริการประชาชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เพื่อยื่นหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ขอเข้าพบและขอให้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน  อ่านต่อ Icon กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) แห่งประเทศไทย (กลุ่มที่ 4)   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) แห่งประเทศไทย (กลุ่มที่ 4) นำโดย นายสว่าง วงศ์กระโซ่ เดินทางมาชุมนุมและพักค้างแรมบริเวณด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ ได้เดินทางมา ณ จุดบริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มสภาประชาชน  อ่านต่อ
Icon ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านขายยาประเทศไทย นำโดย นายผิน เจนวัฒนวิทย์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านขายยาประเทศไทย นำโดย นายผิน เจนวัฒนวิทย์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาทบทวนการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice หรือ GPP) และแก้ไขปัญหาเภสัชกรถอนตัวออกจากการปฏิบัติหน้าที่  อ่านต่อ Icon ชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย นำโดย นายประเทืองวุฒิ ลิ้มรสสุคนธ์ ได้เดินทางมาบริเวณสวนป่าวิภาวดี กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย นำโดย นายประเทืองวุฒิ ลิ้มรสสุคนธ์ ได้เดินทางมาบริเวณสวนป่าวิภาวดี กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสนับสนุนผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยให้มีรายได้มั่นคง โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร)  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 
Icon รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ประธานการประชุมหารือกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะจังวัดสตูล (23/1/2023)   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ประธานการประชุมหารือกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยมี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางปรีดา คงแป้น) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชาญกฤช เดชวิทักษ์) นายธัชชญาณ์ณัช  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (6/10/2022)   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ในฐานะรองประธานกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน และประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ได้มอบหมายให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร)  อ่านต่อ
Icon รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) (5/10/2022)   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.15 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้รับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่เดินทางมาชุมนุมอยู่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการตรงข้ามประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อร้องเรียกร้องต่อรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันที่อยู่อาศัยโลก  อ่านต่อ Icon ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานการประชุม เรื่องการบริหารงานตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (15/8/2022)   ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) เป็นประธานการประชุม เรื่องการบริหารงานตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน  อ่านต่อ
Icon รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2565 (15/2/2022)   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) ร่วมกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ นายประทีป  อ่านต่อ Icon รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขนวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) (15/2/2022)   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขนวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีปัญหา ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชาญกฤช เดชวิทักษ์) นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
Icon ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมเป็นเกียรติ และนางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  อ่านต่อ Icon รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยนายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.40 - 13.50 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วยนายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวปภัสมน อมรสลิขิต ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน  อ่านต่อ
Icon พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมที่ดิน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นางสาวริษฐา สงวนเสริมศรี) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  อ่านต่อ
Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและปฐกถาพิเศษ  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและปฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายกกชัย ฉายรัศมีกุล) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน  อ่านต่อ Icon ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการสัมมนา Design thinking for Smart Office   เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการสัมมนา Design thinking for Smart Office โดยศูนย์บริการประชาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร)  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
 


ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี 1111       facebook ศูนย์บริการประชาชน
       

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็ทรอนิกส์ของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       
 
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาพระราชทาน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม :: กระทรวงมหาดไทย

        
   
   คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)  
      
 
 
   
   
 ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565
 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      
 

https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTUxREdBX0xBV19GUk9OVEVORA==
 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดำเนินโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองตามหลักการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ระเบิดและไฟใหม้
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
  
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCEO
21 มกราคม 2563
การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ (...) พ.ศ. ....
 


เปิดรับสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม (08.30 น.) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ (16.30 น.) 2566
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
 GECC Online
(ระบบยื่นใบสมัคร ออนไลน์)
คู่มือการสมัครออนไลน์ 2566  ฐานข้อมูล GECC : GIS   GECC Dashboard
(ระบบรายงานผลสรุปการสมัครและรับรองมาตรฐาน GECC)
ประเมินความพึงพอใจ


Icon ปลัดสำนักนากยรัฐมนตรี (ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาต้นแบบศูนย์ราชการสะดวกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ปลัดสำนักนากยรัฐมนตรี (ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาต้นแบบศูนย์ราชการสะดวกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นางนลินี มหาขันธ์) เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชนมีการยกระดับการให้บริการประชาชนเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกมากขึ้น  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นางนลินี มหาขันธ์) และคณะทำงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ในฐานะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำหน่วยงานในการพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป  อ่านต่อ
Icon การชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐาน GECC ให้แก่หน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน เพื่อความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม​ 2565​ ปลัด​สำนักนายกรัฐมนตรี​ (นายธีระพงษ์ วงศ์​ศิวะวิลาส)​ เป็นประธานการประชุม​ชี้แจง​ทำความเข้าใจ​หลักเกณฑ์​มาตรฐาน​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (Goverment Easy Contact Center : GECC)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​  อ่านต่อ Icon รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้นำปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาประกอบการพิจารณา  อ่านต่อ
Icon การชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐาน GECC ให้แก่หน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน เพื่อความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก  อ่านต่อ Icon รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชนมีการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

 
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2566
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์
ศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ (สีทอง)
ประจำปี พ.ศ. 2565
     
แนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)
สำหรับศูนย์ราชการสะดวกด้านสังคม
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
ศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ (สีทอง)
ประจำปี พ.ศ. 2564
ใบสมัครสำหรับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
GECC มาแล้ว (ลูกค้าเก่า)
ใบสมัครสำหรับหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐาน
GECC ปีแรก (ลูกค้าใหม่)
   
   
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ. 2565
  "แปลงโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"
นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today