สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon ภารกิจและผลการดำเนินงาน   Icon ส่วนเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต Icon รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   
เนื้อหา   
 
 อ่านต่อ
   อ่านต่อ
   อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 3 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1749    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today