สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon เอกสารเผยแพร่ Icon คู่มือ  
  คู่มือ   
เนื้อหา   
 
   คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน 
 คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (สำหรับ Print ในรูปแบบของแผ่นพับ) 
    การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชนและแบบฟอร์ม
  
การให้ความเห็นชอบการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต
  คำแนะนำในการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย  อ่านต่อ
           - Infographic การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ 
         - การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ  PDF File 
จำนวนทั้งหมด 4 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3236    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today