สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon ภารกิจและผลการดำเนินงาน Icon เครื่องแบบพนักงานราชการในสังกัด สปน.  
  เครื่องแบบพนักงานราชการในสังกัด สปน.   
 
เนื้อหา   
  ประกาศ สปน. เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒
- คำอธิบาย 
เรื่อง การแต่งกายและเคื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2978    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today