สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon ภารกิจและผลการดำเนินงาน   Icon ส่วนเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต Icon กรณีศึกษา บทความ เงินขาดบัญชี  
  กรณีศึกษา บทความ เงินขาดบัญชี   
 
เนื้อหา   
 
 บทความที่ 12 ทุจริตต่อหน้าที่ "การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง"
  อ่านต่อ ...
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 13 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1894    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today