สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ   Icon ระเบียบ Icon ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ   
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2098    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today