สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon ภารกิจและผลการดำเนินงาน Icon ส่วนเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  
  ส่วนเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต   
 
หัวข้อย่อย   
จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย  หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3933    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today