สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง   Icon กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ   Icon พระราชบัญญัติ Icon พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒   
เนื้อหา   
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 7 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3030    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today