สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง Icon ข้อหารือ  
Picture
  ข้อหารือ   
 
เนื้อหา   
   อ่านต่อ
   อ่านต่อ
   อ่านต่อ
 
  • ข้อหารือเรื่อง การนับวันทวีคูณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ข้อหารือเรื่อง สิทธิการลาพักผ่อนพิเศษ
  • ข้อหารือเรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
  • ข้อหารือเรื่อง เงินทดแทนการประกันชีวิต
 อ่านต่อ
   อ่านต่อ
 
 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 10 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7078    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today