หน่วยงานภายใน สปน.  กองคลัง    ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  
  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ   
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 280 4066
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1892    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today