หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองคลัง   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon ต้นทุนผลผลิต  
  ต้นทุนผลผลิต   
ลำดับที่  ชื่อเรื่อง ลงวันที่ ดูเอกสาร
1 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 28 ก.พ. 2556
2 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 29 ก.พ. 2555
3 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 29 ก.พ. 2555
เนื้อหา   
    อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 13348    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today