สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon บุคลากรด้านการตรวจราชการ Icon ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  
  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ   
 เจ้าหน้าที่ประจำเขตตรวจราชการ ตามคำสั่งสำนักตรวจราชการ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เขตตรวจราชการที่ 4 และ 18 เขตตรวจราชการที่10 และ16 เขตตรวจราชการที่14 และ17 เขตตรวจราชการส่วนกลาง  เขตตรวจราชการที่ 3 11 และ 15 เขตตรวจราชการที่ 12
 
เขตตรวจราชการที่ 1 และ 8 เขตตรวจราชการที่ 2 และ 13 เขตตรวจราชการที่ 6 เขตตรวจราชการที่ 9 เขตตรวจราชการที่ 5 และ 7  
           


ผู้เข้าเยี่ยมชม 1786    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today